Video: Procesoid – uživatelské role

Procesy jsou jedno z nejcennějších know-how, které ve svém podnikání mám. Proto je důležité, že:

  1. Jako vlastník procesů mám pod palcem všechny procesy.
  2. Manažeři procesů mi ale mohou pomáhat s vyšperkováním procesů.
  3. Osoby zodpovědné za danou instanci dostanou pochvalu nebo pokárání, dle toho, jak daná instance dopadne :-)
  4. Abych na všechno nebyl sám, jsou tu i spolupracovníci.

Pokud se vám článek líbil, doporučte jej prosím přátelům